پادکست هبوطستان

شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست

October 12, 2020

به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.

Play this podcast on Podbean App