پادکست هبوطستان

درنگی در معنای بودن

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Wednesday Oct 14, 2020

به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.

Saber ABBASIAN

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320